Helaas geen MVO-trofee voor Zonnepanelen Vlaardingen
8 oktober 2018
Brandgevaar?! Niet bij ons…
21 november 2018

Hoe lang kunnen we nog salderen?

Wat is salderen?


Salderen is een term die we dagelijks gebruiken. Niet te verwarren met solderen.
We gebruiken energie en we leveren weer energie terug. Als we meer energie opwekken met zonnepanelen dan we verbruiken, zijn aan het terugleveren. Aan jou als klant wordt dit door de energieleverancier één op één verrekend. Dit noemen we salderen.

In de kilowattuur prijs (het bedrag dat we betalen voor energie per kilowattuur) zit echter ook een deel Energie Belasting. Dit wordt betaald aan de overheid. Op het moment dat we ook voor onze terug geleverde energie dit deel van de kostprijs terug ontvangen is dus de overheid aan het subsidiëren.
Daar willen ze vanaf …

Het verdwijnen van de salderingsregeling deed veel stof opwaaien bij consumenten en bedrijven. De gunstige regeling zorgde ervoor dat de terugverdientijd van zonnepanelen tussen de 6 en 10 jaar lag. Omdat zonnepanelen de afgelopen jaren veel goedkoper zijn geworden, wordt de salderingsregeling volgens het kabinet te duur.

Wat is het alternatief voor salderen?


Als opvolger van het salderen werd veelvuldig een terugleversubsidie genoemd. Uitgangspunt van de nieuwe regeling is een terugverdientijd van gemiddeld 7 jaar.
De nieuwe terugleversubsidie wordt door het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgevoerd. Kleinverbruikers kunnen hier de terugleversubsidie aanvragen. De subsidie wordt bovenop de vaste vergoeding uitgekeerd. De vaste terugleververgoeding spreekt de consument af met zijn energieleverancier. Naar verluid gaat de slimme meter een belangrijke rol spelen bij het uitvoeren van de nieuwe regeling.

De salderingsregeling is vastgelegd in de Elektriciteitswet (Art. 31C). Alle elektriciteitsmeters; analoge draaischijf, conventionele digitale en slimme digitale meters voldoen nu aan deze wet. Als de salderingsregeling wordt opgevolgd door een terugleversubsidie, zal ook de Elektriciteitswet wijzigen. Een consequentie hiervan is, dat de analoge draaischijfmeter dan niet meer aan de nieuwe wet voldoet en verplicht moet worden vervangen. Er wordt dan een digitale versie geplaatst, die de teruglevering apart kan registreren. Op deze manier ontvangt iedereen dezelfde vergoeding.

Eneco trekt steun voor terugleversubsidie zonnepanelen in en pleit voor continuering salderingsregeling

In een artikel van Solarmagazine is te lezen dat Eneco het niet eens is met het huidige voorstel voor een vervanger van salderen, de terugleversubsidie.

Eneco trekt zijn steun in voor de invoering van de terugleversubsidie voor zonnepanelen. De inrichting van de subsidie die de Rijksoverheid voor ogen heeft, maakt het volgens Eneco tot ‘een administratieve draak’.
Minister Wiebes wil in 2021 de huidige salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen door de terugleversubsidie, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld. Door de uitdagingen die zich voordoen bij het uitwerken van de terugleversubsidie besloot de minister eerder al de salderingsregeling met 1 jaar te verlengen.

Tonny van Oosterhout, advisor regulatory & public affairs bij energiebedrijf Eneco, over dit proces: ‘Bij de uitwerking merk je eigenlijk pas dat het gevaar op de loer ligt dat de terugleversubsidie een administratieve draak wordt. De wijze waarop het nu ingericht dreigt te gaan worden, gaat te veel gedoe opleveren. Dit zorgt ervoor dat we als Eneco – ondanks dat we voorstander zijn van de terugleversubsidie – onze steun intrekken.’

Wat is er niet goed aan terugleversubsidie volgens Eneco?


Bij de systematiek die de Rijksoverheid voor ogen heeft, is het uitgangsprincipe dat iedere zonnepaneleneigenaar die nu gebruikmaakt van de salderingsregeling individueel de terugleversubsidie moet aanvragen. Dit maakt de inrichting volgens Van Oosterhout onnodig complex: ‘RVO.nl moet straks vele honderdduizenden aanvragen verwerken, van bestaande en van nieuwe zonnepaneeleigenaren. Bovendien zullen er jaarlijks vele tienduizenden mutaties plaatsvinden door verhuizingen en consumenten die kiezen voor een andere energieleverancier. Op het moment dat de keuze gemaakt werd voor het invoeren van de terugleversubsidie was deze complexiteit niet voorzien.’

Als het aan Eneco ligt, wordt er namelijk voor een andere inrichting van de terugleversubsidie gekozen. ‘Een mogelijke denkrichting is om energiebedrijven de terugleversubsidie rechtstreeks met de consumenten te laten verrekenen. Als energiebedrijf weten we hoeveel kilowattuur zonnestroom de verschillende klanten terugleveren aan het elektriciteitsnet. De overheid zou op basis van dit totale volume met de energiebedrijven jaarlijkse een factor (red. de terugleversubsidie per kilowattuur) kunnen afspreken. Wij kunnen dit vervolgens op de energierekening relatief eenvoudig met de betreffende consumenten verrekenen.’

Eneco wil doorgaan met salderen tot 2030


Al met al heeft Eneco volgens Van Oosterhout geen goed gevoel bij het huidige pad dat gevolgd wordt bij de uitwerking van de terugleversubsidie. ‘Om die reden trekken we als Eneco onze steun voor de invoering van de terugleversubsidie op de nu voorgestelde wijze in. Het alternatief voor de salderingsregeling mag nooit of te nimmer tot dusdanig veel gedoe leiden dat dit ten koste gaat van het vertrouwen van de consument in zonnepanelen. Dan kunnen we beter gezamenlijk tot de conclusie komen om de salderingsregeling te continueren. Het budget voor de salderingsregeling kan vervolgens voor de overheid hanteerbaar gemaakt worden door te schuiven met de energiebelastingen.’

Van Oosterhout besluit: ‘Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft eerder al gezegd dat de terugleversubsidie tot maximaal 2030 doorloopt, omdat zonnepanelen dan ook zonder premie rendabel zijn. Waarom zou je met die gedachte in het achterhoofd de salderingsregeling niet gewoon tot 2030 behouden? De salderingsregeling kan dan een gesloten einde krijgen als je deze in 2030 stopzet. Het grote voordeel zou zijn dat het behouden van de salderingsregeling tot 2030 de markt en de consument voor de komende 12 jaar rust en zekerheid geeft.’

Comments are closed.